Zaznacz stronę

Polityka pywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa  danych osobowych jest Grupa Gamp sp. z o.o. (dawniej Gamp s.c.) z siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, NIP 6772388183, REGON 361230737 świadcząca usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
a) realizowania bieżącej korespondencji, ewentualnej odpowiedzi na treść przekazanego nam zapytania,
b) w celu umożliwienia przedstawienia Państwu oferty dotyczącej nieruchomości, którą mogą być Państwo zainteresowani
c) w celu umożliwienia wywiązania się przez nas, deweloperów, właścicieli nieruchomości
i firm współpracujących z wzajemnych zobowiązań.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO*: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia”
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

Dane kontaktowe Administratora:
Mogą Państwo kontaktować się z nami w sprawach dotyczących danych osobowych
a) listownie: ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Kraków
b) e-mailem na adres: biuro@grupagamp.pl

Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
Zgodnie z przepisami i na warunkach w nich określonych mają Państwo prawo do:
a) żądania od nas dostępu do tych danych osobowych,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) przenoszenia tych danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo także prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Informujemy jednak, że dane osobowe przetwarzane przez nas nie będą przedmiotem takiego przetwarzania (tj. wyłącznie zautomatyzowanego).

Czy Państwa dane osobowe będziemy komuś przekazywać?
Państwa dane mogą być przekazywane deweloperom, właścicielom nieruchomości lub platformom umożliwiającym dostęp do ofert nieruchomości z rynku pierwotnego, ale wyłącznie w celu umożliwienia wywiązania się z wzajemnych zobowiązań.

 Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Tak długo jak będzie to niezbędne do realizacji celów, ze względu na które je przetwarzamy lub będziemy przetwarzać.

 * rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdą Państwo RODO